ALGEMENE STATUTAIRE

VERGADERING 2020

 

 

 

De Voorzitter en zijn Raad van Bestuur nodigen de Werkende Leden uit om deel te nemen aan de ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING van de NVRHO/ANOSR vzw, die zal plaats hebben in de Conferentiezaal van de PRINS ALBERT CLUB:

 

OP VRIJDAG 06 MAART 2020 OM 19.30 UUR

 

 

1.   Krachtens artikel 13 §a van onze Statuten, staat het U vrij, om in geval van afwezigheid, volmacht te verlenen aan een Werkend Lid, dat aanwezig zal zijn op de A.S.V. Het aantal volmachten, per aanwezig Lid is beperkt tot TWEE.

 

2.   U vindt ook een kandidatuurstrook voor een der plaatsen van Bestuurder. De kandidaturen dienen tegen 20 FEB 2020 ten laatste aan het secretariaat gezonden te worden. Krachtens beslissing van de A.S.V. van 25 JANUARI 1987, is het aantal Bestuurders van de RvB beperkt tot 15.

 

3.   NEGEN Leden van de RvB zijn uittredend:

 

a)   TWEE bij het einde van hun mandaat van 2 jaar, herkiesbaar voor 2 jaar:

      B.PAELINCK, S.HAUTEKEETE (ontslagnemend).

 

b)   ZEVEN als Buiten-Kader op de datum van de A.S.V., herkiesbaar voor 1 jaar:

      D.DE BRUYN, G.DELARUELLE, J.GELDOF, E.LOUMAYE, T.HAERICK, J-C.PETERS, D.SCHOLLIER.

 

VEERTIEN-plaatsen van Bestuurder zijn dus toe te kennen, hetzij voor TWEE jaar, hetzij voor EEN jaar voor een Buiten-Kader met Kandidatuurstrook

 

4.   DAGORDE:

 

1)     Opening van de A.S.V. en toespraak door de Voorzitter.

2)     Verslag der activiteiten 2019 door de verschillende Takoversten en begrotingsvoorstel 2020.

3)     Verslag van de Rekeningtoezichters 2019.

4)     Goedkeuring van rekeningen en begroting.

5)     Voorstelling van het programma 2020.

6)     Verscheidene: aanvragen voor het zetten op DO te zenden aan het secretariaat vóór 20 FEB 2020.

7)     Kwijting van de mandaten van Bestuurders en Rekeningtoezichters 2019.

8)     Aanstelling van Rekeningtoezichters voor 2020.

9)     Statutaire verkiezingen van VEERTIEN Bestuurders voor 2020.

10)   Lidgeld 2020: 15,00 €.

11)   Lidgeld 2021.

 

5.   Krachtens artikel R.04.23 van het Huishoudelijk Reglement van KNVRO/URNOR: "De Groeperingen hebben recht op één WEZENLIJK LID per begonnen schijf van VIJF EN TWINTIG aangesloten leden die ingeschreven zijn als hoofdleden en waarvan de lidmaatschapsbijdrage volledig werd betaald." Voor het jaar 2019, telt onze Vereniging 18 aangesloten hoofdleden, wat haar recht geeft op EEN Wezenlijk Lid.

 

Wij verwachten U zeer talrijk.

De Algemene Vergadering zal gevolgd worden door een drink aangeboden door de Vereniging.

 

Teneinde het voortbestaan van NVRHO te verzekeren, doen wij een

bijzondere oproep aan de kandidatuur van "jonge MAJOORS" !!